Paldies mūsu klientiem par sadarbību, daļa no atsauksmēm par mūsu sadarbību ir publicētas zemāk. 

“Edgars Koroņevskis ir savas jomas profesionālis, un viņa darbībā ir skaidri redzamas gan iegūtās teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas, kas saplūst analītiskā, konstruktīvā un stratēģiskā darba pieejā.
Edgars nekad neliegs padomu, allaž iedziļināsies problēmjautājumā un sniegs kvalitatīvu pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai tas ir konsultatīvs lūgums no klienta puses, vai sadarbības projekts par samaksu. Edgara stiprās puses ir ne tikai profesionalitāte, bet arī cilvēciskās īpašības – atsaucība, ieinteresētība, klientorientēta pieeja ikvienam darbam.

Valsts kancelejas komanda, kas strādā pie projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”, uzticas Edgara padomiem UX tēmās un nešaubīgi iesaka viņu kā konsultantu vai sadarbības partneri arī citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs.”

 

Projekta “Valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” komanda,
Valsts Kanceleja

“Edgaru nu jau regulāri aicinām lasīt vieslekcijas Alberta koledžas IT studentiem. Šīs lekcijas studentiem vienmēr ir interesantas un sniegtā informācija ir pietiekami viegli uztverama. Edgars sniedz ieskatu nozarē no studentiem neierastāka skatupunkta un liek aizdomāties par izstrādāto produktu kvalitāti un konkurētspēju.”

Dace Briede,
Alberta koledžas studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” direktora p.i.

“Izvēlējāmies apmācību semināru par Google Analytics un citiem tīmekļa lapu apmeklējuma analīzes rīkiem darbiniekiem, kuri strādā ar tīmekļa vietnēm – gan kā redaktori, gan arī kā atbildīgie par informācijas sagatavošanu. Esam apmierināti ar šajās apmācībās iegūto – praktiski noderīgu informāciju koncentrētā veidā, kas pielāgota mūsu tīmekļa vietņu specifikai un uzklausot mūsu vēlmes.

Edgars mudināja darbiniekus iesaistīties domu apmaiņā, kas savukārt rezultējās atziņā, ka šajā jomā nav vienas absolūtās patiesības. Tāpēc svarīgi ir ņemt vērā kontekstu un izvēlēties izmērāmus un sasniedzamus mērķus, nevis vadīties no pāris populārākajiem statistikas rādītājiem. Tas savukārt ļaus tālāk veiksmīgāk plānot vietņu saturu.”

Māra Viļuma,
Latvijas Banka

“Latvijas Tālmācības profesionālais centrs atzinīgi vērtē mūsu pedagoga Edgara Koroņevska profesionāli sagatavotās lekcijas Web tehnoloģiju jomā! Studentiem, kuri iegūst multimediju dizaina speciālista profesiju ir svarīgi izprast jaunās tendences un aktualitātes Web dizainā, kā arī izprast mājas lapu izstrādes procesus.

Esam pateicīgi  Edgaram Koroņevskim par viņa ieteiktajiem risinājumiem arī mūsu mājas lapas optimizācijai! Lai piesaistītu aizvien vairāk potenciālo klientu mājas lapa ir jāmodernizē un tajā atspoguļotai informācijai ir jābūt aktuālai. Paldies par perfekti veikto mājas lapas tehnisko auditu! Uzskatām, ka mūsdienās īsti profesionāļi spēj dod padomus un palīdz sasniegt aizvien jaunus mērķus uzņēmumiem, kas vēlas attīstīties!”

Inese Erģe,
LTPC direktore

“Edgara audits bija ļoti detalizēts un noderīgs KT Serviss mājas lapai. Audits atklāja dažādas nepilnības, kuras ietekmē Google atslēgas vārdu pozīcijas un lietotāja pieredzi. Rezultāti tika ļoti saprotami izstāstīti un aprakstīti, lai varētu ķerties klāt uzlabojumu veikšanai.”

Mārtiņš Barkāns,
KT Serviss